FANDOM


El sistema Babel està derivat de la pàgina Uiquipèdia:Babel, que definix el domini/nivell d'un idioma d'un usuari específic de la wiki. En la Brigada d'Idiomes Wiki eres lliure d'indicar el teu propi nivell a l'incorporar-te, pero pots utilisar l'explicació que hi ha a continuació com guia.

A part de la pròpia decisió d'un brigadista, sempre és possible solicitar que el nivell babel d'algú siga corregit, a través del llibre de visites o el mur de mensages d'un administrador. Açò se fa per a que els nivells de babel siguen coherents entre els nostres usuaris i siguen més representatius de les persones que soliciten una traducció o correcció.

Babel-0 Babel-1 Babel-2 Babel-3 Babel-4 Babel-5 Babel-N

Babel nivell 0 Edit

Babel-0
 • No parles l'idioma.
 • No eres lo suficientment hàbil per al babel nivell 1.

Nota: a no ser que un traductor de l'idioma no estiga present, no necessites posar el teu nom en babel = 0 en w:Template:WLB.

Babel nivell 1 Edit

Babel-1
 • Tens un coneiximent bàsic de l'idioma.
 • Quan estàs llegint un artícul, entens el context/idea bàsica.
 • Eres capaç de transmetre un mensage i respondre preguntes senzilles.
 • No eres capaç d'escriure artículs adequats en l'idioma.

Babel nivell 2Edit

Babel-2
 • Tens una bona comprensió i un vocabulari decent.
 • Entendràs l'idea bàsica i una cantitat considerable de detalls de l'artícul.
 • Pots escriure en este idioma, pero podràs cometre errós gramaticals, ortogràfics i de sintaxis.
 • Lo més provable és que tingues problemes per a escriure de manera enciclopèdica.
 • Eres capaç de traduir la majoria dels artículs, en l'ajuda d'un diccionari quan siga necessari.

Babel nivell 3 Edit

Babel-3
 • Parles decorregudament l'idioma.
 • Entens els termes no-tècnics sense molt esforç.
 • Pots cometre algun erró lleu en gramàtica, ortografia i sintaxis.
 • Regularment no entens coloquialismes i frases fetes (a no ser que les utilise en freqüència).
 • Eres capaç d'escriure artículs enciclopèdics.

Babel nivell 4 Edit

Babel-4
 • La tua capacitat llingüística és similar al d'un parlant natiu.
 • Poques voltes (o mai) cometràs erros en gramàtica, ortografia i sintaxis.
 • Pots no entendre algun coloquialisme.
 • No necessites un diccionari, encara que tal volta sí per a alguns artículs tècnics.

Babel nivell 5 Edit

Babel-5
 • Tens un domini alt ademés d'entendre llenguage tècnic.
 • Utilises este idioma en la tua professió (dragoma, traductor, mestre).

Nota: es prou provable que te demanen si açò es llegítim, si indiques este nivell de Babel.

Babel nivell N Edit

Babel-N
 • Eres un parlant natiu de l'idioma.
 • Tens un coneiximent profunt de l'idioma, incloent les sues expressions coloquials i frases fetes.
 • Utilises/has utilisat l'idioma cada dia.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.