FANDOM


The text on this page is considered outdated. Please update this page accordingly with the English version, or with another version that is up to date. Remove this section when you're done. Thanks!
This page, or parts of it, are still untranslated. Please translate them to the appropriate language (Vietnamese).
Để gửi một yêu cầu
 • Trước khi gửi
 • Xin hãy kiểm tra tại w:Template:WLB để xem chúng tôi có thành viên nào sẵn sàng chỉnh sửa ngôn ngữ bạn cần không
 • Xin hãy đọc các nội quy ở trang nội quy yêu cầu
 • Trong khi gửi
 • Bạn có thể gửi một yêu cầu bằng cách click vào nút bên dưới
 • Trừ khoản "Extra information", bạn phải điền vào tất cả các khoản trong mẫu
 • Chúng tôi khuyến khích sử dụng biểu mẫu {{Correction}}, vì biểu mẫu này có một cột chọn lựa ngôn ngữ ("Chọn ngôn ngữ"), nơi bạn có thể chọn ngôn ngữ cần được chỉnh sửa
Để chỉnh sửa
 • Bắt đầu chỉnh sửa
 • Khi bạn bắt đầu chỉnh sửa, xin hãy thực hiện các bước sau:
  1. Click vào "Edit" và vào chế độ mã nguồn
  2. Thêm {{WIP}} (Viết tắt của Work In Progress - Công việc đang thực hiện) vào cuối trang và kí tên bằng 4 dấu ~: (~~~~)
  3. Thay {{Correct header}} (ở đầu trang) bằng {{Correct header/on hold}}
  4. Thay [[Category:New corrections]] (ở cuối trang) bằng [[Category:On hold corrections]]
  5. Đăng tải.
 • Khị bạn ngừng chỉnh sửa khi vẫn chưa hoàn tất toàn bộ, hãy làm các bước sau:
  1. Click vào "Edit" và vào chế độ mã nguồn
  2. Ghi vắn tắt những phần bạn đã chỉnh sửa cho người chỉnh sửa kế tiếp
  3. Thay lại đầu đề bằng {{Correct header}} và thể loại của trang thành [[Category:New corrections]]
  4. Đăng tải.
 • Chỉnh sửa xong
 • Khi dịch xong, hãy làm các bước sau:
  1. Click vào "Edit" và vào chế độ mã nguồn
  2. Thêm {{Done}} vào cuối trang và kí tên (~~~~)
  3. Thay {{Correct header/on hold}} (ở đầu trang) bằng {{Correct header/completed}}
  4. Thay [[Category:On hold corrections]] (ở cuối trang) bằng [[Category:Completed corrections]]
  5. Đăng tải.
 • Bạn cũng có thể đăng một tin nhắn lên tường (message wall) của người yêu cầu để họ biết rằng bạn đã hoàn thành yêu cầu của họ.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.