FANDOM


Որպեսզի միանալ նախագծին, դուք չպետք է դիմում գրեք։ Ձեզ անհրաժեշտ է միայն հերթագրվել մասնակիցների ցանկում։ Հայերի համար նայեք Portal:Հայերեն/բրիգադիրներ։ Ուրիշ լեզուների համար նայեք Category:Brigadiers:

Եվ անգլերենի, և այլ լեզուների ցուցակներում, որոնցով դուք տիրապետում եք, դուք կարող եք ննշել ձեր մականունը, լեզվով տիրապետելու մակարդակը և հասանելիությունը։ Եթե դուք խոսում է միայն հայերեն կամ չեք ուզում ակտիվություն ցուցաբերել այլ լեզուներով, որոնցով դուք տիրապետում ենք, դուք, իհարկե, կարող եք հերթագրվել միայն մեկ ցուցակում:

Խորհուրդներ Edit

Եթե դուք ձեզ անհարմար է աշխատել կոդով, ահա մի քանի խորհուրդներ, որոնք կարող են օգնել ձեզ․

 • Սկսեք ամենափոքր ցուցակից, որպեսզի այդքան շատ կոդը ձես չթվա դժվար:
 • Հետևեք այլ մասնակիցների օրինակին, ովքեր արդեն ցանկում են:
 • Օգտագործեք նախադիտման ռեժիմը մինչև պահպանելը ձեր խմբագրումները, որ տեսնեք, արդյոք ամեն ինչ ճիշտ է:
 • Չմոռանաք ավելացնել ինքներտ ձեզ բոլոր լեզուների ցուցակում, որոնցով դուք տիրապետում եք, այլ ոչ միայն ձեր մայրենի լեզուն:

Ինչպես սկսել Edit

Քանի որ կաղապարը դիտարկելու է ելատեկստի ռեժիմում, դուք պետք է մի քիչ կոդի իմացության ունենաք, որ մուտքագրեք ձեր անունը: Դուք պետք է օգտագործեք WLB-user/hy կաղապարը այսպես․

{{WLB-user/hy
|մականուն = 
|մակարդակ = 
|կարգավիճակ = }}

Մականուն Edit

Մականուն = տողից հետո մուտքագրեք ձեր մականունը։ Համոզվեք, որ դուք այն շատ ճշգրտորեն եք հավաքել: Օրինակ.

{{WLB-user/hy
 |մականուն  = Yatalu

Մակարդակ Edit

Լեզվով տիրապետելու մակարդակը ցույց է տալիս, թե ինչպես եք դուք տիրապետում տվյալ լեզվով։ Որպեսզի լրացնել այն, դուք պետք է իմանաք այն: Նույնիսկ չնայած այն հանգամանքին, որ կաղապարը շատ կարճ ցուցակ ունի (1, 2, 3, 4, 5, N), կա մանրամասն բացատրություն դրա մասին: Դուք կարող եք կարդալ այն այստեղ։ Օրինակ, դուք խոսում եք հայերեն գրեթե ինչպես մայրենի լեզվով: Այդ դեպքում մուտքագրեք․

|մակարդակ = 4

Կարգավիճակ Edit

Կարգավիճակը ձեր հասանելիությունն է։ Լրացնելու տարբերակները․

 • հասանելի — դուք կարող եք կատարել թարգմանություններ և հղկումներ։
 • հերթ — դու մի քիչ զբաղված եք կամ արդեն աշխատում եք թարգմանության վրա։
 • զբաղված — դուք ժամանակ չունեք թարգմանությունների և հղկումների համար։
 • անգործունյա — դուք ժամանակ չունեք, և ձեզ չի լինի երկար ժամանակ։

Հավանաբար, այս տարրը կարող է փոխվել շատ հաճախ, այսպիսով դուք պետք է պարբերաբար թարմացնեք այն։ Բայց հիմա դուք, ամենայն հավանականությամբ, հասանելի եք, այնպես որ գրեք.

|կարգավիճակ = հասանելի

Արդյունք Edit

Լրացված կաղապարը, ամենայն հավանականությամբ, այսպիսի տեսք կունենա․

{{WLB-user/hy
|մականուն = Yatalu
|մակարդակ = 4
|կարգավիճակ = հասանելի}}

Իսկ հիմա ինչ՞ Edit

Դուք արդեն միացաք մեզ, իսկ հիմա ինչ? Դուք կարող եք դիտել Portal:Հայերեն, որպեսզի կապնվել այլ անդամների հետ և իմանալ, թե ինչով կարող եք զբաղվել այսստեղ: Եթե կարծում եք, որ դուք պատրաստ են սկսել թարգմանել/հղկել թարգմանություններ, ապա Translate:Requests-ի և Correct:Requests-ի մեջ կարող եմ ձեր համար դիմումներ լինեն:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.