FANDOM


Đây là danh sách các bản mẫu được dự trữ tại Cộng đồng Wikia và dùng cho dự án Nhóm ngôn ngữ Wikia của chúng tôi. Bạn có thể xem một danh sách đầy đủ tại đây.

Một số bản mẫu tại đây tuy đã được thêm vào nhưng vẫn chưa được dịch chính xác cho lắm. Một đường liên kết sẽ được cung cấp để bạn có thể dịch nó dễ dàng hơn. Vì bản mới nhất của các bản mẫu từ khi trang này được sửa đổi lần cuối, nên chúng có thể hơi lỗi thời một chút.

Bạn muốn tạo một bản mẫu hay hộp thành viên riêng cho mình ư? Bạn có thể tự do làm thế tại Cộng đồng, tại wiki này, hay tại bất cứ wiki nào mà bạn đang tham gia (nếu các bảo quản viên của các wiki đó cho phép làm điều đó). Nếu bạn tạo một bản mẫu trên Cộng đồng, cảm thấy hãy cứ tự nhiên mà thêm nó vào danh sách này để cùng chia sẻ cho người khác cùng sử dụng.

Xin vui lòng nhấn vào một trong các lá cờ dưới đây để xem các bản mẫu được viết bằng ngôn ngữ đó:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.