FANDOM


The text on this page is considered outdated. Please update this page accordingly with the English version, or with another version that is up to date. Remove this section when you're done. Thanks!
This page, or parts of it, are still untranslated. Please translate them to the appropriate language (Vietnamese).
Để gửi một yêu cầu
 • Trước khi gửi
 • Xin hãy kiểm tra tại w:Template:WLB để xem chúng tôi có thành viên nào sẵn sàng dịch ngôn ngữ bạn cần không
 • Xin hãy đọc các nội quy ở trang nội quy yêu cầu
 • Trong khi gửi
 • Bạn có thể gửi một yêu cầu bằng cách click vào nút bên dưới
 • Trừ khoản "Extra information", bạn phải điền vào tất cả các khoản trong mẫu
 • Chúng tôi khuyến khích sử dụng biểu mẫu {{Translation}}, vì biểu mẫu này có 2 cột chọn lựa ngôn ngữ ("Chọn ngôn ngữ"):
  • Cột đầu tiên là cột ngôn ngữ gốc (ngôn ngữ được dịch từ)
  • Cột thứ hai là cột ngôn ngữ mong muốn (ngôn ngữ được dịch sang)
Để dịch
 • Bắt đầu dịch
 • Khi bạn bắt đầu dịch, xin hãy thực hiện các bước sau:
  1. Click vào "Edit" và vào chế độ mã nguồn
  2. Thêm {{WIP}} (Viết tắt của Work In Progress - Công việc đang thực hiện) vào cuối trang và kí tên bằng 4 dấu ~: (~~~~)
  3. Thay {{Translate header}} (ở đầu trang) bằng {{Translate header/on hold}}
  4. Thay [[Category:New translations]] (ở cuối trang) bằng [[Category:On hold translations]]
  5. Đăng tải.
 • Khị bạn ngừng dịch khi vẫn chưa hoàn tất toàn bộ, hãy làm các bước sau:
  1. Click vào "Edit" và vào chế độ mã nguồn
  2. Ghi vắn tắt những phần bạn đã dịch cho người dịch kế tiếp
  3. Thay lại đầu đề bằng {{Translate header}} và thể loại của trang thành [[Category:New translations]]
  4. Đăng tải.
 • Dịch xong
 • Khi dịch xong, hãy làm các bước sau:
  1. Click vào "Edit" và vào chế độ mã nguồn
  2. Thêm {{Done}} vào cuối trang và kí tên (~~~~)
  3. Thay {{Translate header/on hold}} (ở đầu trang) bằng {{Translate header/completed}}
  4. Thay [[Category:On hold translations]] (ở cuối trang) bằng [[Category:Completed translations]]
  5. Đăng tải.
 • Bạn cũng có thể đăng một tin nhắn lên tường (message wall) của người yêu cầu để họ biết rằng bạn đã hoàn thành yêu cầu của họ.
 • Không có yêu cầu nào ư?

Bạn không thấy yêu cầu nào cho ngôn ngữ của bạn trong trang này ư? Đừng lo lắng: Bạn luôn có thể xem thể loại Dịch từ tiếng Anh ở Wikianswers, ở đó có các từ ngữ và tục ngữ, thành ngữ cần được dịch. Các câu hỏi này thường chỉ tốn khoảng 1 phút để trả lời.

 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.