FANDOM


La terminologia a continuació són paraules que s'usen en tot el wiki, especifiques per a la WLB. Algunes llengües poden diferir llaugerament de la traducció lliteral, pero te podràs trobar les sues traduccions ací també. Si no estàs d'acort sobre els tèrmens en la tua propia llengua (valencià o atre), tens l'opció d'utilisar el Portal:Valencià o el portal especific de la tua llengua per a parlar de la millor en els teus companyers usuaris.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.